x

Kurumumuza gelen öğrencilerimizin ilk değerlendirme seansları uzman hocalarımız tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu değerlendirme seansları ile hem öğrencilerimizin alacakları eğitime hangi seviyeden başlamaları gerektiğine, hem de öğrencilerimizin doğru eğitimi alabilmeleri için doğru tanı koymada önemli bir adımdır.

GRUP EĞİTİMİ

Engelleri öğrencilerin akademik ve sosyal kazanımlar elde edebilmesi grup eğitimi ile sağlanmaktadır.

Özel gereksinimi olan bireyleri topluma kazandırmak amacıyla onların mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirecek şekilde eğitim gereksinimlerini grup eğitimi ile karşılamaktayız.

Sınıf ortamı, deneyimler, uyarımlar, oyunlar ve etkinliklerin(boyama, kesme-yapıştırma vb.)zengin olduğu bir ortamdır. Görsel sanatların engelli bireylerin gelişiminde etkili olduğu bu dersin öğrencilerin kişisel gelişimini desteklediği, el-göz kordinasyonunu geliştirdiği bir ortamdır.

Grup eğitimi ile;

  • gözlem,
  • model alma,
  • iş birliği kurma,
  • paylaşma,
  • karşılıklı iletişim kurabilme,
  • el-göz kordinasyonunu sağlayabilme,

becerilerini geliştirmeyi hedef almaktayız.

Open chat