x

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir nöro gelişimsel bozukluktur. Genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri olduğu düşünülmekte ve bununla ilgili araştırmalar devam etmektedir.Kelime anlamı olarak “Kendi halinde, içine kapanık” anlamını taşır.

Otistik bozukluk ise; sosyal ilişki de yetersizlik, iletişimde (sözel ya da sözel olmayan) yetersizlik, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgilerin olmasıyla karakterize bir bozukluktur. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal otizmli çocuklar da vardır. Otistik spektrum bozukluğuna sahip bireylerin pek azında (yaklaşık %10), çok güçlü bellek, müzik yeteneği vb. üstün özelliklere rastlanır. Otizm tanısı almış çocukların %90’nında hafif ya da ağır düzeyde zihinsel gerilik görülür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görünmektedir. Her çocuktaki otizm belirtileri ve bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür.

HANGİ DURUMLARDA ŞÜPHELENMELİYİZ?

 • Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik olduğunda
 • Yaşa uygun akran ilişkileri geliştiremediğinde
 • Dil gelişiminde gecikme olduğunda
 • Karşılıklı konuşmada zorluk çekildiğinde
 • Sıra dışı ya da yinelenen dil kullandığında
 • Oyuncaklarla alışılmadık biçimlerde oynadığında
 • Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcı olduğunda
 • Yinelenen (kendini uyarıcı) davranışlar sergilediğinde

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

 • Uygulamalı Davranış Analizi (UDA)
 • TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children )
 • İlişki Temelli Yöntemler
 • Terapi Uygulamaları ( duyu bütünleme, hayvan terapileri,sanat ve müzik gibi terapi yöntemleri )
 • Tedavi Uygulamaları ( diyet, vitamin ve mineral desteği vb. yöntemler )
Open chat