x

Körlüğün ve görme yetersizliklerin temel nedenleri arasında ateşli hastalıklar, kazalar, enfeksiyon, yaralanmalar, tümörler, genel hastalıklar ve körlüğün öncelikli ve yaygın nedenleri arasında kalıtsal nedenler gelmektedir. Görme engelinin öğrenme üzerindeki etkisi, görme kaybının niteliğine ve boyutuna göre önemli ölçüde değişecektir: bazı öğrenciler görme olmadan doğmuş, diğerleri ise yavaş yavaş kaybetmiş olacaktır; bazılarının hiç görmesi olmayacak, diğerlerinin biraz görüşü olacak, ışığa duyarlı olacak veya sınırlı çevresel görüşe sahip olacak. Görme ve ışığa duyarlılığın günden güne dalgalanması da mümkündür.

Eğitsel açıdan görme engelli birey, eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere ihtiyaç duyan kişidir. Bu tanım ilk olarak okumayı akla getirmektir. Eğitsel açıdan kör olarak tanımlanan birey, okuma için kabartma alfabe ya da konuşan kitaplara ihtiyaç duyar.  Az gören bireyler görme potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmek için gözlük, büyüteç gibi araç gereçlere, büyük puntolu yazı, aydınlatma, zıtlık gibi materyal ve çevre düzenlemelerine gerek duyarlar.

Görme yetersizliği olan çocuklarda , bağımsızlık duygusunun geliştirme çabalarının bir bölümü olarak ,kendi kitaplarından ve araçlarından sorumlu olması istenmelidir. Bu çocuklar için hareket önemlidir ve mümkün olduğunca beden eğitimi derslerinde yardımcı olunmalıdır.

Bu eğitimin amacı, görme engelli bireylere kendi çevresindeki gerçeklerin bilgisini vermektir. Karşılaştığı bir takım , yaralanma, kalıtım gibi nedenlerle görme yetisini yitiren birey, yaşamı  boyunca içinde pek çok sorunla karşılaşabilir. Bu yüzden görme engelli bireylere sağlanan eğitimimizin ve götürülecek hizmetlerin, onların sorunlarının büyük bir çoğunluğunun çözümünde etkili olması beklenmektedir. Bizler, her yaştan kör veya görme engelli çocukları eğitmek ve desteklemek için kapsamlı bir yaklaşım sağlamaya inanıyoruz.  Başarılarını ve başarı süreçlerini izlerken çocukları kaygıya götürmeyen ve onlara sıkıntı vermeyen bir yol izleniliyor. Öğrenciye gerçekçi bir benlik kavramı kazandırmayı hedefliyoruz. Bu nedenle eğitimcilerimiz aşağıdaki kavramlar üzerinden özellikle durmaktadırlar :

  • Duyusal verimlilik becerileri
  • Oryantasyon ve hareketlilik
  • Sosyal etkileşim becerileri

Bu saydıklarımız görme yetersizliği olan çocukları sosyal ilişkiler içerisinde cesaretlendirmek için en önemli etkinliklerdir. Eğitimin amacı sadece görme engelli bireye okuma öğretmekle kalmayıp , aynı zamanda sosyal ve fiziksel gelişimlerini geliştirmektir.

Open chat